Mając na uwadze wysokie wymagania rynku oraz zadowolenie naszych Klientów cały czas udoskonalamy jakość oferowanych przez nas usług w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytych źródeł światła, a także innych odpadów zawierających rtęć oraz opraw oświetleniowych.


Historia certyfikacji systemów zarządzania w firmie

2005 - certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2000 wydany przez DEKRA Intertek Certyfication GmbH
2005 - certyfikat na zgodność z normą ISO 14001:2004 wydany przez DEKRA Intertek Certyfication GmbH
2008 - certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2000 wydany przez DEKRA Certyfication Sp. z o.o.
2008 - certyfikat na zgodność z normą ISO 14001:2004 wydany przez DEKRA Certyfication Sp. z o.o.
copyright Maya Victory Sp. z o.o. 2011
design by hauerpower
Bogumiłów ul.Nowa 2
97-410 Kleszczów
tel/fax. (44) 731 41 41
mail.maya@maya.com.pl