Recykling sprzętu elektrycznego z MAYA VICTORY Sp. z o.o.W procesie przetwarzania ZSEE wykorzystujemy najlepsze, dostępne w Europie instalacje do:

- unieszkodliwiania zużytych źródeł światła szwedzkiej firmy MRT System AB., którą wyróżnia sucha metoda procesu pozbawionego ścieków przemysłowych oraz odzysk metalicznej rtęci. Instalacja pozwala w bezpieczny sposób przetwarzać zużyte źródła światła (świetlówki liniowe i kompaktowe) w wyniku czego powstają gotowe surowce do recyklingu: szkło, metale, tworzywa sztuczne, rtęć i halo fosforan wapnia (luminofor po procesie destylacji).

- recyklingu kineskopów, która służy do rozdzielenia kineskopu na część ekranową i stożkową. Po procesie dzielenia następuje usunięcie warstwy luminoforu. Kineskop przestaje być odpadem niebezpiecznym, a uzyskane szkło można wykorzystać ponownie.

- recyklingu kabli pozwalającą na automatyczną separację metalu od tworzyw sztucznych i gumy. Produktem końcowym są frakcje czystego metalu i tworzyw.


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trafia do nas z terenu całego kraju dlatego, że zapewniamy naszym klientom: szybki, nieodpłatny odbiór sprzętu, doradztwo w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem oraz wymaganą dokumentację związaną z przyjęciem zużytego sprzętu do naszego zakładu przetwarzania.

Prowadzimy recykling sprzętu elektrycznego i przetwarzamy:
wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne zabawki,
sprzęt rekreacyjny i sportowy przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.

Ponad 500 stałych Klientów wybrało profesjonalizm usług MAYA VICTORY Sp. z o.o.

Chcesz należeć do czołówki w branży ZSEE- dołącz do nas !
copyright Maya Victory Sp. z o.o. 2011
design by hauerpower
Bogumiłów ul.Nowa 2
97-410 Kleszczów
tel/fax. (44) 731 41 41
mail.maya@maya.com.pl