Prowadzimy działalność polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu / odzysku unieszkodliwianiu:

- zużytych źródeł światła:
  • - świetlówek liniowych, również świetlówek z solarium
  • - wyładowczych lamp sodowych i rtęciowych,
  • - świetlówek kompaktowych,
  • - lamp UV,
- opraw oraz pozostałych urządzeń oświetleniowych służących do celów rozpraszania i kontroli światła


- wielkogabarytowych i małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego,


- sprzętu komputerowego,


- sprzętu audiowizualnego,


- narzędzi elektrycznych i elektronicznych,


- przyrządów medycznych, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów,


- przyrządów do nadzoru i kontroli oraz automatów do wydawania, np. bankomatów


Przyjmujemy do odzysku także odpady zawierające rtęć, np. termometry lekarskie.
Prowadzimy zbiórkę baterii i akumulatorów oraz Recykling sprzętu elektrycznego.

Firma Maya Sp. z o.o. została wpisana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania baterii lub akumulatorów (nr rejestrowy E0001346ZPRBP).
copyright Maya Victory Sp. z o.o. 2011
design by hauerpower
Bogumiłów ul.Nowa 2
97-410 Kleszczów
tel/fax. (44) 731 41 41
mail.maya@maya.com.pl